Telekom detský festival – Eurovea Bratislava

31. 8. 2019 v štýle Letná detská párty

Milí rodičia, milé deti. v LETE 2019 spolu oslávime už 9. pokračovanie podujatia Telekom Detský festival. Tí ktorí toto podujatie poznáte, tak isto viete, že je plné zábavy a šantenia sa pre vašich drobcov. No našim hlavným cieľom je vytvárať zaujímavé zóny, ktoré hravým spôsobom dokážu edukovať, informovať a vzdelávať najmä vás dospelých a pomôcť vám zodpovedať dôležité otázky týkajúce sa života vás a vašich detí. 

V našich tradičných zónach sa budeme venovať  komunikácii o zdravom vývoji  a zdravom životnom štýle dieťaťa ako aj Vás samotných. Niečo si pozrieme o najnovších trendoch z oblasti vzdelávania sa a zistíme ako kombinovať modernú dobu tabletov a iných technologických vymožeností v kombinácii s klasickým učením sa pomocou čítania a písania. Budeme sa venovať vnímaniu, intuícii, rozvoju kreativity a šikovnosti. Zašportujeme si s našou Sport Kids Academy a mnoho iného.

A prečo to robíme? Lebo cítime zodpovednosť za to, v akej dobe dnešné deti vyrastajú. Šport sa zo škôl vytráca, zdravie je spolu s ním spojená nádoba a vzdelávanie je taktiež jedným z kľúčových faktorov života detí a rodičov. Práve vy milí rodičia ste nosným bodom, či a ako bude dieťa športovať, ako sa bude stravovať, kedy bude chodiť spávať, ako treba správne reagovať pri zdravotných ťažkostiach. Či a ako dlho bude hrať počítačové hry a herné konzoly a rovnako tak ste rozhodujúcim faktorom pri samotnom vzdelávaní sa dieťaťa.